Den Grønne Turnéteater-
brochure

Den Grønne Turnéteaterbrochure Online

Log på Den Grønne Turnéteaterbrochure Online her

_______________________________________________________________________

Den Grønne Turnéteaterbrochure Online erstatter den trykte brochure, som udkom sidste gang i sæson 2017-2018.

Alle data, som vises i Den Grønne Turnéteaterbrochure Online, stammer fra Teater Register Basen (Tereba). Det er producenterne, der indtaster og opdaterer information om deres forestillinger i databasen.

Med mindre andet er oplyst, er alle priser angivet i danske kroner og uden moms.

I Den Grønne Turnéteaterbrochure Online kan du få et overblik over producenter og forestillinger, oplysninger om de enkelte forestillingers målgrupper, medvirkende, scenetekniske krav og information om priser, turnéperioder, osv.

Søg på Titel, Producent, mv. hvis du skal finde informationer om en specifik forestilling. Herudover kan du vælge mellem den forrige, den nuværende og den kommende sæson. Der kan sættes kryds i flere felter.

Kategorier kan være f.eks. skuespil og dramatik, opera, dans og ballet, osv. Der kan sættes kryds i flere felter.

I Antal tilskuere kan du begrænse din søgning, så den passer til størrelsen på den sal, hvor din forestilling skal spille. Dette kan være praktisk ved meget små eller meget store sale.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du søger i Den Grønne Turnéteaterbrochure Online, er du velkommen til at kontakte Danmarks Teaterforeninger på post@danmarks-teaterforeninger.dk eller på tlf. 3535 4846.