Professionel scenekunst

Hvad er professionel scenekunst?

Statens Kunstråds Scenekunstudvalg yder tilskud til professionel scenekunst. I vurderingen af forestillinger tages udgangspunkt i følgende: 

Hvad er professionel scenekunst?
For at en forestilling kan betegnes som ’professionel’ kræves, at forestillingens instruktør/ scenograf/koreograf samt en væsentlig del af de medvirkende er professionelle i kraft af

  • en scenekunstfaglig uddannelse på en af staten anerkendt uddannelsesinstitution eller

  • en professionel karriere inden for scenekunst

At amatører medvirker i en forestilling udelukker ikke, at forestillingen kan betegnes som professionel. Det afgørende er

  • at det kunstneriske ansvar ligger hos en professionel kunstnerisk ledelse

  • at det forekommer kunstnerisk velbegrundet at anvende amatører

  • at den professionelle medvirken i en samlet vurdering har tilstrækkelig vægt

Forestillinger som lokal- eller egnsspil, hvor de medvirkende og/eller de kunstneriske ophavsmænd ikke er professionelle, anser Statens Kunstråds Scenekunstudvalg ikke for professionel scenekunst.

Hvad er scenekunst?
For at en forestilling skal kunne anses for scenekunst, skal forestillingen være baseret på et samlende kunstnerisk koncept (fx et manuskript, en koreografi, et dramatisk forløb eller lign.).

Forestillinger med skuespil (både ældre og nyere dramatik), musikdramatik og dans falder normalt inden for begrebet ’scenekunst’.

 Spørgsmålet om, hvad der er scenekunst, kan dog ikke afgøres ud fra en genremæssig afgrænsning alene. Udvalget betragter enhver forestilling (uanset genre) som scenekunst, hvis den efter sin karakter og sin kvalitet på et kunstnerisk professionelt niveau kan bidrage til scenekunstens udvikling i Danmark.

Traditionelle sommerrevyer, artistforestillinger og standup-shows er eksempler på forestillinger, som udvalget normalt ikke giver tilskud til.