Om skattepligt

Spørgsmålet om, hvorvidt en teaterforening er skattepligtig eller ej, er ikke helt entydigt. Gennem relevante vedtægter kan man fritages fra skattepligten med undtagelse af løsøresalget. Her følger en juridisk gennemgang af de skattepligtige forhold.

Efter Selskabsskattelovens § 1, stk.1, nr. 6 er foreninger skattepligtige.

Imidlertid kan der gives fritagelse for skattepligten, såfremt det af vedtægterne fremgår, at det er en almennyttig forening, og at overskuddet alene anvendes til dette formål. Omsætningen af løsøresalget er princielt skattepligtig, mens omsætningen til abonnenter ikke er det. Her kommer det med det almennyttige ind.

Med andre ord er en forening ikke skattepligtig, hvis teaterforeningens vedtægter ligner teaterforeningers vedtægter i al almindelighed. Dog skal man som teaterforening kontakte den lokale skattemyndighed, hvis man vil være på den sikre side.

Vær opmærksom på, at visse teaterforeninger tidligere er blevet betragtet som skattepligtige af den lokale skattemyndighed. Dette understreger vigtigheden af at være i besiddelse af korrekte vedtægter, der opfylder kravene. Læs Danmarks Teaterforeningers notat om sagen her.