DTs standardkontrakt

Nedenfor finder du DTs standardkontrakt til brug ved indgåelse af aftaler om turnéforestillinger, inkl. en engelsk version. 

 

Ansvarsfraskrivelse

DT's standardkontrakt er alene udfærdiget til brug ved indgåelse af aftaler mellem medlemmer af Danmarks Teaterforeninger og tredjemand om opførelse af professionel scenekunst på turné. Danmarks Teaterforeninger hæfter ikke for forhold, der måtte opstå som følge af anvendelsen af standardkontrakten, og Danmarks Teaterforeninger har således ikke noget ansvar for økonomiske eller ikke-økonomiske tab opstået i forbindelse med anvendelsen af standardkontrakten. Standardkontrakten prætenderer ikke at være fyldestgørende og er alene tænkt som værende vejledende for DT's medlemmer.

 

VIGTIGT

Det er vigtigt, at producenterne er opmærksomme på, at der ikke slettes eller ændres i ordlyden på kontrakterne. Hvis der er ændringer eller tilføjelser til kontrakten, skal de tilføjes under § 10.

 

Kontakt

Hvis du finder fejl i de downloadede kontrakter, så skriv til eva@danmarks-teaterforeninger.dk. 

Download dokumenter