Kontingent til Danmarks Teaterforeninger

Kontingent til Danmarks Teaterforeninger beregnes sædvanligvis ud fra teaterforeningens billettal for den indeværende sæson. 

 Nedenstående sats gælder for alle billetter (børn, ungdom og voksen), der administreres efter kap. 4 i "Bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser (billetkøbsordningen)" - inkl. fribilletter.

Pr. billet: 2,75 kr.
Minimum: 1.000 kr.
Maximum: 25.000 kr. 

På baggrund af den betydelige nedgang i billetsalget i Covid-19-perioden blev en ekstraordinær kontingentindbetaling for sæson 2022/2023 vedtaget i på generalforsamlingen i Svendborg den 30. april 2022. Læs mere herom i referatet fra generalforsamlingen.

Download dokumenter