Garantiordningen

Garantiordningen

Hver sæson optager Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst – efter behandling af ansøgning fra producenter – et antal titler i Garantiordningen for Voksenteater.
Arrangører, der opfører disse udvalgte titler, kan i slutningen af sæsonen, hvor opførelser finder sted, anmode om udbetaling af underskudsgaranti op til 16.000 kr. for én opførelse, dog max. 50% af forestillingens pris.

Formålet med ordningen er at sikre, at også smallere forestillinger kommer rundt i landet.

Tilskudsadministrationen af Garantiordningen for Voksenteater udføres af foreningen Turnéteater.dk i samarbejde med og under godkendelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Slots- og Kulturstyrelsen. 

Garantiordningen sikrer, at teaterforeninger kan søge om underskudsdækning, når de køber teaterforestillinger, der er optaget i ordningen.  

Læs nedenstående vejledning til, hvordan man som teaterforening søger om underskudsdækning i forbindelse med forestillinger omfattet af Garantiordningen.

Oversigter over forestillinger godkendt under Garantiordningen - se nederst.

Frist: OBS! Fristen for indsendelse af ansøgning er IKKE lagt fast endnu.

Bemærk at markedsføringsudgifterne IKKE længere indgår i udregningen af underskuddet.

Fold ud

Hvem kan søge?
Teaterforeninger og andre turnéarrangører, der køber en forestilling, som er optaget i Garantiordningen for den pågældende sæson. 

Det er IKKE en forudsætning for at opnå underskudsdækning under Garantiordningen, at man som teaterforening er medlem af ”Turnénetværk for Voksenteater”, populært kaldet Turnénetværket. Alle teaterforeningerne kan ansøge og skal registrere/booke de forestillinger, som man ønsker at sikre sig garantistøtte til, på turneteater.dk’s hjemmeside.

Forestillingerne skal bookes på www.turneteater.dk. Kontakt koordinator Ib Jensen for at få oprettet et log-in.

Ansøgninger om underskudsgaranti skal også indsendes via www.turneteater.dk.

Hvad er formålet med ordningen?
Formålet er at medvirke til, at også smallere forestillinger kommer rundt i landet.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har udvalgt en række forestillinger til at indgå i Garantiordningen i sæsonen 1. juli 2019 til 30. juni 2020.

Forestillinger optaget i Garantiordningen kan for tiden opnå underskudsdækning på op til kr. 16.000.

Underskudsdækningen under Garantiordningen kan dog maksimalt udgøre et beløb svarende til 50% af indkøbsprisen ex. moms for forestillingen.

Ved at klikke her, kommer du direkte ind på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside og kan se et beregningseksempel samt betingelserne for at få udbetaling fra Garantiordningen.

Stikprøvekontrol
Slots- og Kulturstyrelsen udtager løbende sager til stikprøvekontrol for at vurdere, om tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet til formålet, og om det ansøgte beløb er opgjort på baggrund af den gældende opgørelsesmetode, som er anført ovenfor i denne beskrivelse. I den forbindelse er tilskudsmodtageren forpligtiget til at kunne fremvise et regnskab for afholdelsen af aktiviteten og en dokumentation, der viser beløbsopgørelsen.
Tilskuddet er udbetalt med tilbagebetalingspligt i tilfælde af at tilskudsmodtager ikke opfylder og/eller kan dokumentere, at de ovenstående tilskudsforudsætninger er opfyldt.

Hvornår får du svar?
Underskudsgarantien udbetales én gang årligt - efter sæsonafslutning.

Når du har indsendt ansøgningen
Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. Den indeholder et ansøgningsnummer, som skal bruges ved henvendelser til Slots- og Kulturstyrelsen.

Lovgrundlag
Ansøgninger behandles i henhold til Bekendtgørelse af Lov om Scenekunst.

Ansøgningsskema som PDF?
 På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmesiden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Download dokumenter